ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

bibliodesia

Aναλαμβάνουμε:

  • Δίπλωμα: δίπλωση σελίδων ή τυπογραφικών
  • Κοπή: κόψιμο του εντύπου στις τελικές του διαστάσεις
  • Πίκμανση: χάραξη του χαρτιού για εύκολη δίπλωσή του (έντυπα, προσπέκτους κλπ.)
  • Ραφτό / Κολλητό: ραφή σελίδων με κλωστή για σταθερότητα και στη συνέχεια η μέθοδος θερμοκόλλησης (κατάλογοι προϊόντων, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες κλπ.)
  • Κολλητό: μέθοδος θερμοκόλλησης (περιοδικά, βιβλία κλπ.)
  • Καρφίτσα: μέθοδος βιβλιοδεσίας τυπογραφικών με εξώφυλλο (περιοδικά, τιμοκατάλοι κλπ.)
  • Σπιράλ: πρόσθεση σπιράλ (μπλοκ σημειώσεων, ημερολόγια κλπ.)
  • Περφορέ: διακεκομμένη κοπή χαρτιού (κουπόνια, εισιτήρια κλπ.)